آیا برای هر سرزمین، یک شب قدر جداگانه وجود دارد؟

آیا برای هر سرزمین، یک شب قدر جداگانه وجود دارد؟
حضرت آیت‌الله العظمی سیستانی به پرسشی درباره شب قدر پاسخ گفته است.

آیا برای هر سرزمین، یک شب قدر جداگانه وجود دارد؟

حضرت آیت‌الله العظمی سیستانی به پرسشی درباره شب قدر پاسخ گفته است.
آیا برای هر سرزمین، یک شب قدر جداگانه وجود دارد؟

باران فیلم

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *