عکس/ پوشش جالب بانوان مسیحی در کلیسای تهران

عکس/ پوشش جالب بانوان مسیحی در کلیسای تهران
مراسم عشاء ربانی روز یکشنبه با حضور جاثلیق آرام اول پیشوای دینی ارامنه جهان حوزه سیلیسی در کلیسای سرکیس مقدس برگزار شد.

عکس/ پوشش جالب بانوان مسیحی در کلیسای تهران

مراسم عشاء ربانی روز یکشنبه با حضور جاثلیق آرام اول پیشوای دینی ارامنه جهان حوزه سیلیسی در کلیسای سرکیس مقدس برگزار شد.
عکس/ پوشش جالب بانوان مسیحی در کلیسای تهران