نشست اضطراری برای پایان‌دادن به نسل‌کشی مسلمانان در میانمار

نشست اضطراری برای پایان‌دادن به نسل‌کشی مسلمانان در میانمار
وزرای خارجه کشورهای جنوب شرق آسیا امروز، ۲۹ آذر ماه، در شهر «یانگون» میانمار گردهم آمدند تا برای پایان‌دادن به بحران نسل‌کشی مسلمانان این کشور تلاش کنند.

نشست اضطراری برای پایان‌دادن به نسل‌کشی مسلمانان در میانمار

وزرای خارجه کشورهای جنوب شرق آسیا امروز، ۲۹ آذر ماه، در شهر «یانگون» میانمار گردهم آمدند تا برای پایان‌دادن به بحران نسل‌کشی مسلمانان این کشور تلاش کنند.
نشست اضطراری برای پایان‌دادن به نسل‌کشی مسلمانان در میانمار