حکم حبس ۹ ساله «شیخ علی سلمان» باطل اعلام شد

حکم حبس ۹ ساله «شیخ علی سلمان» باطل اعلام شددیوان عالی بحرین در جلسه امروز خود با وارد دانستن اعتراض هیئت دفاع شیخ «علی سلمان»، دبیرکل جمعیت الوفاق این کشور درباره حبس ۹ ساله وی، این حکم را باطل اعلام […]

Continue reading »

سلفی های مصر بزرگداشت روز یتیم را تحریم کردند!

سلفی های مصر بزرگداشت روز یتیم را تحریم کردند!این روزها مساله بزرگداشت روز یتیم به موضوعی برای اظهار نظر علمای مصر تبدیل شده و علمای سلفی این کشور این بار هم با بزرگداشت روز یتیم مخالفت کرده و آن را […]

Continue reading »