«تبعیض مذهبی» در بی بی سی به روایت کارشناس این شبکه

«تبعیض مذهبی» در بی بی سی به روایت کارشناس این شبکهعلی علیزاده «رفتار دوگانه» و «تبعض آمیز» بی بی سی با مسلمانان و غیر مسلمانان را در صفحات مجازی به نقد کشید. «تبعیض مذهبی» در بی بی سی به روایت […]

Continue reading »