زنان نیز می توانند به مسجد بروند!

زنان نیز می توانند به مسجد بروند!هرچند مساجدی هستند که در اعیاد اجازه نمازخواندن را به زنان می‌دهند اما به صورت عادی و برای نمازهای یومیه، زنان اجازه ورود به مساجد شهر پیشاور پاکستان را مانند مردان ندارند. زنان نیز […]

Continue reading »

نظر آیت الله العظمی حکیم در خصوص تسخیر جن/ کارهای که شما را عزیز مردم می کند/ سردار بزرگ امام علی(ع) که توسط چینی ها به شهادت رسید +عکس

نظر آیت الله العظمی حکیم در خصوص تسخیر جن/ کارهای که شما را عزیز مردم می کند/ سردار بزرگ امام علی(ع) که توسط چینی ها به شهادت رسید +عکسشیعیان امیرالمومنین(ع) زندگی این عالمشان هم خیلی خوب است. اگر چه تلخ […]

Continue reading »