چرا کلیسای غرب با “همجنسگرایی” کنار می آید؟ +فیلم

با توجه به مخالفت کتاب مقدس مسیحیان و مردود بودن همجنسگرایی در نزد تمام ادیان و فرهنگ های گذشته، ولی رهبر مسیحیان جهان تلاش دارد همجنسگرایی را از حقوق شخصی انسان به شمار آورد و کشیشان زیادی را در غرب […]

Continue reading »

“وهابی هایی” که با عنوان “شیعه” هدایت می شوند! +فیلم

شبکه های وهابی برای جبران کمبود مخاطب، از همکاران خود استفاده می کند. آنان به عنوان شیعه با شبکه تماس تلفنی گرفته و خود را از هدایت یافتگان توسط این شبکه ها معرفی می کنند. سایت استخدامی دانلود فیلم خارجی

Continue reading »