“طوفان توئیتری” برای آزادی شیخ زکزکی به راه افتاد

“طوفان توئیتری” برای آزادی شیخ زکزکی به راه افتادهمزمان با سالروز دستگیری رهبر جنبش اسلامی نیجریه و جنایت علیه مسلمانان نیجریه، طوفان کاربران شبکه های اجتماعی برای آزادى فورى شیخ زکزکی به راه افتاد. “طوفان توئیتری” برای آزادی شیخ زکزکی […]

Continue reading »

چرا حکم آزادی “شیخ زکزکی” اجرا نمی شود؟

چرا حکم آزادی “شیخ زکزکی” اجرا نمی شود؟با وجود صادر شدن حکم آزادی شیخ ابراهیم زکزاکی، مقام های ایالت کادونا نیجریه بر محاکمه و زندانی شدن رهبر جنبش اسلامی این کشور اصرار دارند و اتهام جدیدی را علیه وی مطرح […]

Continue reading »